Els tràmits que s’inclouen en aquest àmbit són els següents:

  1. Bonificació de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
  2. Canvi de domicili al permís de circulació
  3. Canvi de domicili al permís de conduir
  4. Baixa temporal
  5. Baixa definitiva