Fem història..

La torre de Montferri o torre del Moro, tal com és coneguda vulgarment pels habitants de Montferri, és un monument protegit com a bé cultural d’interès nacional situat al cim de la carena de la Torre Grossa, al sud de la vila de Montferri i a 386 m. d’altitud. Des de la fortificació hi ha una bona panoràmica del sector oriental de l’Alt Camp, travessat de nord a sud per riu Gaià.

La torre té planta ovalada a la part exterior i circular a la part interior. El seu diàmetre és de 15,66 m. i fa 8 m. d’alçada. El gruix dels murs és d’1,30 m. Actualment, consta d’un sol pis cobert per un terrat. El trespol és una volta que no arriba a ser de mig canó i es troba ornamentada amb un dibuix d’encofrat de canya. Hi ha també una petita obertura que comunica amb el terrat, on encara es poden veure diverses troneres i les restes del què podria haver estat una porta per on s’accedia a la torre. A la base hi ha unes altres dues obertures. Les dues cares de les parets, tan exteriors com interiors, són fetes amb pedres molt poc treballades, col·locades en filades i unides amb morter de calç dur. Els carreus fan unes mides d’uns 20 cm. d’alt per 45 cm. de llarg. A la cara exterior hi ha unes ratlles paral·leles, separades uns 20 cm. que sembla que vulguin imitar carreus més escairats. No es pot assegurar, però es creu que la torre dataria en un moment proper a l’any 1000, ja que se la relaciona amb altres construccions que tenen mateixa planta oblonga amb extrems arrodonits com la torre del Papiol, la torre de Can Pascol o el castell de Font-Rubí, totes elles a les comarques del Penedès. Es creu també que quan fou construïda segurament era 2 m. més alta.

Segons algún historiador, el seu origen, i el d’altres torres de guaita erigides en aquesta zona, es relaciona amb el procés de recuperació del territori ocupat pels musulmans. Potser fou una torre de guaita del Castell de Castellví de la Marca (Alt Penedès). La seva missió era vigilar els límits occidentals de la Marca. Actualment es troba esquerdada pels efectes d’un llamp, tot i que ja al segle XIX presentava un estat ruinós. No obstant, cal dir que la torre va ser consolidada l’any 1991 gràcies a un conveni per a la seva restauració en el què hi van participar l’Ajuntament de Montferri, la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya. 

La torre és d’accés lliure, tot i que només s’hi pot arribar a peu. S’hi accedeix des de la carretera de Montferri a Salomó, cap al quilòmetre 6, per un petit corriol que surt a la dreta i enfila vers la torre d’alta tensió en direcció oest. A més, s’ha habilitat una ruta saludable per arribar-hi des del poble de Montferri.