Sol·licitud que es fa a l’Ajuntament quan es vol reservar qualsevol espai, sala o equipament municipal, d’entre els que es detallen a continuació: 

  1. Pista Poliesportiva
  2. Sala del Casal Cultural
  3. Sala de Reunions (Ajuntament)

On es tramita?
Pot tramitar-se de forma virtual a través del catàleg de tràmits en línia de l’E-TRAM o pot tramitar-se de forma presencial a les oficines de l’Ajuntament, pel què caldrà presentar la següent sol·lcitud: SOL·LICITUDUTILITZACIÓEQUIPAMENTSMUNICIPALS

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona física o jurídica. 

Quin cost té?
El tràmit és gratuït. 

Quina documentació cal aportar?
Per a realitzar aquest tràmit serà necessari presentar el document nacional d’identitat i en el cas d’actuar en representació legal de la persona sol·licitant caldrà presentar la documentació acreditativa.

Termini de resolució:
El termini legal de resolució és de 3 mesos. Finalitzat el termini de resolució l’efecte del silenci administratiu serà NEGATIU. 

Observacions:
Els actes per als quals es reserva l’espai, sala o equipament només es podrà dur a terme si no interfereix en la programació estable de l’espai, sala o equipament que es sol·licita. Teniu a la vostra disposició les condicions d’ús de la pista poliesportiva. 

Darrera actualització – 08/03/2017