AJUNTAMENT DE MONTFERRI

Tota la informació del municipi al teu abast

Page 3 of 74

CONVOCATORIA | PLE ORDINARI

Us informem que avui, 29 de setembre, a les 19.30 h. tindrà lloc una nova sessió ordinària del Ple Municipal de l’Ajuntament de Montferri, amb el següent ordre del dia:

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de es actes anteriors.

2. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del pressupost mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit 4/2020.  

3. Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a l’exercici 2019. 

4. Donar compte del Decret número 2020-0000263. Resolució d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2021.

5. Dació de compte de l’informe trimestral corresponent al Període Mig de Pagament i execució trimestral 2n. trimestre 2020.

6. Dació de compte de l’informe d’intervenció i del seguiment del Pla de Sanejament per a l’exercici 2019.

7. Dació de compte dels decrets de la presidència del núm. 185 al núm. 279 de 2020.

8. Donar compte dels informes de secretaria intervenció amb objeccions.

9. Donar compte de diferents assumptes d’interès municipal.

10. Precs i Preguntes.

A més, caldrà tenir en compte les mesures d’higiène i de seguretat següents:

  • Respectar l’aforament de la sala. 
  • Respectar la distància mínima de seguretat.
  • Ús de mascareta. 

FESTA MAJOR 2020 | Montferri viurà una Festa Major de format reduït, preservant els actes més tradicionals i potenciant la cultura i les activitats familiars.

La situació actual, generada per la pandèmia del COVID-19, fa que actes com per exemple la sardinada o els concursos de truites i montaditos no siguin possibles per motius de seguretat. És per això que aquest any per assistir a la majoria d’actes caldrà inscripció prèvia i es demana respectar les mesures de seguretat i higiene corresponents per una adequada prevenció.

D’altra banda, informem que s’han hagut de modificar diversos actes previstos al PROGRAMA que us vàrem presentar ahir:

  • Dijous, 20 d’agost – Degustació es farà a l’Hort de la Rectoria.
  • Divendres, 21 d’agost – Pregó de Festa Major gentilesa Mel Entreflors i Cervesa Les Clandestines, ja que degut a la temporada de collita del raïm no es podrà dur a terme el què estava previst.

II CONCURS DE FOTOGRAFIA | BASES DEL CONCURS

Us animem a participar en la nova edició del Concurs de Fotografia que organitza l’Ajuntament de Montferri. Us informem que, enguany, només hi haurà una categoria i que el termini per a presentar les fotografies finalitza el proper dia 20 d’agost.

PROGRAMA FESTA MAJOR | Per fi, ja el tenim aquí !

Page 3 of 74