Al municipi de Montferri hi trobem diversos molins medievals, també anomenats molins de Sàlfores, documentats ja l’any 1072. En l’actualitat cadascun d’aquests molins tenen una denominació diferent, alguns d’ells són:

MOLÍ DE VILARDIDA

Construcció situada a la riba esquerra del riu Gaià a la qual s’hi accedeix des de la carretera T-204 de Vilardida a Montferri, en concret al quilòmetre 7 per un camí que surt a la dreta i continua uns 400 m. Es tracta d’un molí fariner del segle XIX reconvertit en fàbrica de farina tot i que en l’actualitat és un habitatge particular. L’obra és de pedra i argamassa arrebossada i la coberta de teula en les seves dues vessants. El conjunt està format per diverses constuccions situades en forma d’U al voltant d’un pati central. Tenen planta baixa més dos o tres pisos, amb obertures regularment distribuides a totes les plantes. S’hi accedeix per la cara migdia, travessant el pati que es troba tancat per una reixa. A la façana principal hi destaca el cos central amb tres portals a la planta baixa que tenen inscripcions a les claus. El de l’esquerra porta la data 1802 i el central porta la data 1898 més les inicials J i T. Al primer pis hi ha un balcó corregut amb tres balconeres i al segon pis tres finestres. A la dreta d’aquest cos hi ha un terrat amb balustres, a nivell del primer pis i, a l’esquerra, continua l’edifici amb quatre plantes. La façana és coronada per un ràfec de maó i teula i sobre la teulada hi ha el badalot de l’escala del cos principal, cobert per dues vessants.

 

MOLÍ DE PUIGTINYÓS

Construcció situada a la riba esquerra del riu Gaià a la qual s’hi accedeix des d’un camí que surt a la dreta, al començament del poble de Montferri. Cal anar fins als rentadors i trencar cap a l’esquerra per accedir al camí que ens porta cap al molí, a uns 1.500 m. en direcció sud, passant pel molí de la Pe. Es tracta d’un molí fariner del segle XIV tot i que en l’actualitat és un habitatge particular. L’obra és de pedra i argamassa amb els portals i les cantoneres de pedra picada. L’interior i la volta de la planta baixa són de pedra picada ben treballada. L’edifici té tres pisos d’alçada i està adossada a la muntanya. Conserva part d’un sostre i la coberta era de teula. La bassa de la part exterior es situa a l’alçada de l’última planta, a llevant. A l’interior s’hi accedeix per la façana de migdia. A la planta baixa hi ha una sala gran, de 8 m. d’ample per 10 m. de llarg que ocupa tota la primera planta amb una vola apuntada de pedra. Té quatre bigues de fusta que soporten una maquinària, també de fusta. Al mur de ponent hi ha quatre obertures en esqueixada situades arran de terra i, en el racó de l’entrada, una escala de pedra que conduïa a la resta de plantes inferiors. La façana principal té el portal, d’accés al molí per la planta baixa, d’arc de mig punt adovellat de pedra capalçat per un d’escarser i un altre portal a la planta de sobre, també de pedra però més petit. Les plantes superiors tenen obertures rectangulars i la il·luminació de l’escala es feia per unes petites espitlleres a la façana de ponent. De la bassa en queda poca cosa. Adafava l’aigua d’una rasa que ve del molí de la Pe que la recull del torrent del Còdol. Al mur que toca al molí s’hi endevinen quatre salts, emmarcats per espigons, que condueixen l’aigua cap al seu interior.

 

MOLÍ DE LA PE
Construcció situada a la riba esquerra del riu Gaià a la qual s’hi accedeix des d’un camí que surt a la dreta, al començament del poble de Montferri. Cal rribar fins als rentadors i trencar cap a l’esquerra per accedir al camí que ens porta fins el molí. Es tracta d’un molí tot i que actualment és una granja.