ALCALDIA

José Ruiz Marín,
Alcalde

Francisco Cervantes Martínez,
1r. Tinent d’Alcalde

Miquel López López,
2n. Tinent d’Alcalde

REGIDORIES

José Ruiz Marín,
Regidor de Personal i d’Hisenda
Tècnic de Protecció Civil

Contacte: jruiz@montferri.altanet.org

Francisco Cervantes Martinez,
Regidor de Cultura i Turisme
Contacte: fcervantes@montferri.altanet.org

Maria Luisa Blázquez Gonzalez,
Regidora de Serveis Socials, Salut i Gent Gran
Contacte: mblazquez@montferri.altanet.org

Emma Bayod Aguasca
Regidora de Festes i Esports
Contacte: ebayod@montferri.altanet.org

Miquel López López
Regidor d’Urbanisme
Contacte: mlopez@montferri.altanet.org

Anna Martí Papiol
Regidora de Joventut i Ensenyament
Contacte: amarti@montferri.altanet.org

Maria Antonia Roig Guiot,
Regidora de Medi Ambient i Agricultura
Contacte: maroig@montferri.altanet.org