L’objectiu principal d’aquesta Comissió és organitzar activitats al municipi així com també donar suport a la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Montferri en tot allò que sigui necessari. La composició d’aquesta Comissió no és tancada, sinó que resta oberta a modificacions i noves incorporacions a fi de millorar la seva activitat, ja que del què es tracta és de seguir treballant pel poble. 

També voldriem recordar que s’ha posat en marxa una adreça de correu electrònic per tal que qualsevol veí o veïna del municipi pugui fer arribar les seves propostes, opinions, etc. Us animem a fer-ne ús! L’adreça en qüestió és: comissiofestesdemontferri@gmail.com