Els tràmits que s’inclouen en aquest àmbit són els següents:

  1. Alta, baixa o canvi de domicili al Padró Municipal d’Habitants
  2. Modificació o Reclamació al Padró Municipal d’Habitants
  3. Targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda