Tràmit que es realitza quan es vol modificar el domicili al permís de conduir. Recordem que els titulars del permís d’un permís de conduir estan obligats a notificar el canvi de domicili a la Direcció General de Trànsit (DGT).   

On es tramita?
Ha de tramitar-se de forma presencial a la Direcció General de Trànsit de Tarragona (Plaça Imperial Tárraco, 4). 

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona que sigui titular d’un permís de conduir.   

Quin cost té?
Cal consultar el cost d’aquest tràmit a https://sede.dgt.gob.es/es/. 

Quina documentació cal aportar?

  1. DNI on consti l’adreça correcta o bé certificat d’empadronament etc. (original).
  2. Permís de conduir (original). 

Per a realitzar aquest tràmit serà necessari presentar el document nacional d’identitat i en el cas d’actuar en representació legal de la persona sol·licitant caldrà presentar la documentació acreditativa.

Darrera actualització – 14/03/2017