Tràmit que es realitza quan es vol donar de baixa temporalment un vehicle (turisme, ciclomotor o motocicleta).    

On es tramita?
Ha de tramitar-se presencialment a la Direcció General de Trànsit de Tarragona (Plaça Imperial Tárraco, 4).  

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona major d’edat que sigui titular d’un vehicle objecte de la baixa.   

Quin cost té?
Cal consultar el cost d’aquest tràmit a https://sede.dgt.gob.es/es/. 

Quina documentació cal aportar?

Podeu consultar la documentació que cal aportar a https://sede.dgt.gob.es/es/. 

Per a realitzar aquest tràmit serà necessari presentar el document nacional d’identitat i en el cas d’actuar en representació legal de la persona sol·licitant caldrà presentar la documentació acreditativa.

Observacions:
L’existència d’un mecanisme de retenció del vehicle (precinte, etc) serà un impediment per tramitar la baixa, per això caldrà cancelar-lo prèviament. Finalment, un cop transcorregut la situació temporal que va motivar la baixa es podrà sol·licitar l’alta del vehicle.  

Darrera actualització – 14/03/2017