Tràmit que es realitza quan es vol donar de baixa definitivament un vehicle (turisme, ciclomotor o motocicleta) al final de la seva vida útil.   

On es tramita?
Ha de tramitar-se a través d’un centre autoritzat de desballestament. La persona titular del vehicle farà el lliurament del vehicle al centre autoritzat i, aquest, emetrà un certificat de destrucció i tramitarà la baixa del vehicle davant la Direcció General de Trànsit (DGT).  

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona major d’edat que sigui titular d’un vehicle objecte de la baixa.   

Quin cost té?
Cal consultar el cost d’aquest tràmit a https://sede.dgt.gob.es/es/. 

Quina documentació cal aportar?

Podeu consultar la documentació que cal aportar a https://sede.dgt.gob.es/es/. 

Per a realitzar aquest tràmit serà necessari presentar el document nacional d’identitat i en el cas d’actuar en representació legal de la persona sol·licitant caldrà presentar la documentació acreditativa.

Observacions:
La baixa tramitada dóna dret a la devolució de la part proporcional del rebut de l’Import sobre Vehicles de Tracció Mecànica pagat del darrer exercici. 

Darrera actualització – 14/03/2017