Sol·licitud que es fa a l’Ajuntament quan es vol demanar permís per a la realització de diversos actes a la via pública de caire cultural, esportiu, de lleure o de tipus social com per exemple la lectura de manifestos, concentració de vehicles antics, instal·lació de taules informatives d’activitats d’entitats sense ànim de lucre etc. 

On es tramita?
Pot tramitar-se de forma virtual a través del catàleg de tràmits en línia de l’E-TRAM o pot tramitar-se de forma presencial a les oficines de l’Ajuntament, pel què caldrà presentar la següent sol·lcitud: INSTANCIAGENERAL

Qui ho pot demanar?
Qualsevol associació, entitat, col·lectiu degudament inscrites als registres oficials i empresaris.  

Quin cost té?
El tràmit és gratuït. 

Quina documentació cal aportar?
Per a realitzar aquest tràmit serà necessari que la persona sol·lciitant presenti la documentació acreditativa de la representació legal de l’associació, entitat, col·lectiu o empresa.

Termini de resolució:
El termini legal de resolució és de 3 mesos. Finalitzat el termini de resolució l’efecte del silenci administratiu serà NEGATIU. 

Observacions:
Es pot demanar qualsevol altra documentació quan l’acte en qüestió ho requereixi.  

Darrera actualització – 08/03/2017