AJUNTAMENT DE MONTFERRI

Tota la informació del municipi al teu abast

Categoria: Notícies (Pagina 2 de 73)

CONVOCATÒRIA | PLE EXTRAORDINARI

Us informem que avui, 10 de novembre, a les 18.30 h. tindrà lloc una nova sessió extraordinària del Ple Municipal de l’Ajuntament de Montferri, amb el següent ordre del dia:

PART RESOLUTIVA

1. Proposta d’aprovació inicial del Projecte constructiu d’un pou d’abastament d’aigua potable a l’Alzineta (TM MONTFERRI) Fase 3. Nova conducció per impulsió a dipòsit existent. 

2. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Montferri i l’ajuntament de Rodonyà per les despeses extraordinàries de neteja de l’escola pel curs 2020-2021.  

3. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Ajuntament de Rodonyà i l’Ajuntament de Montferri per autoritzar el subministrament d’aigua a les parcel·les de la Urbanització l’Alzineta que pertanyen al municipi de Rodonyà.  

4. Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Ajuntament de Rodonyà i l’Ajuntament de Montferri per al subministrament d’aigua a la Urbanització l’Alzineta. 

5. Proposta d’acord de suspensió de la tramitació de licències en sòl no urbanitzabe relacionades amb la implantació i/o ampliació d’instal·lacions de producció d’energia de fonts renovables i l’estesa de línies aèries d’interconnexió. 

6. Proposta d’aprovació inicial del mapa de capacitat acústica del municipi de Montferri. 

7. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del pressupost vigent mitjançant suplement de crèdit 5/2020. 

8. Dació de compte al Ple de l’informe del seguiment de les mesures contingudes al Pla Econòmic Financer per l’any 2019.

9. Dació de compte de l’informe del cost efectiu del servei de l’Ajuntament de Montferri.

A més, caldrà tenir en compte les mesures d’higiène i de seguretat següents:

 • Respectar l’aforament de la sala. 
 • Respectar la distància mínima de seguretat.
 • Ús de mascareta. 

MARATÓ TV3 | INFORMACIÓ D’INTERÈS

Amb el lema AQUESTA MARATÓ TOCA A TOTHOM, l’edició d’enguany de la MARATÓ va dedicada a la COVID-19, una malaltia infecciosa greu causada pel virus SARS-CoV-2, de la família dels coronavirus i que afecta a tots els grups d’edat. I es que Catalunya, com la resta del món, està vivint un dels moments més difícils i incerts dels darrers temps, provocat per la pandèmia d’aquest virus amb greus conseqüències per a la salut dels ciutadans. Per controlar aquesta malaltia s’han de seguir les normes bàsiques de DISTÀNCIA FÍSICA, HIGIENE DE MANS i MASCARETA, ja que ens podem infectar per inhalació o per contacte, tot i que moltes persones infectades són asimptomàtiques i també contagien. Per això, la investigació resulta imprescindible per trobar els tractaments per curar la COVID-19 i les vacunes per prevenir-la.

Però, donada l’excepcionalitat d’aquest any i les dificultats per poder organitzar activitats populars a favor de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, us sugerim alternatives per continuar participant i seguir donant un impuls a la tan necessària recerca biomèdica, com hem fet cada any des de Montferri, enguany per la COVID-19. 

Algunes idees de participació que hem pensat:

 • Ajudar a difondre tota la informació de la campanya, podeu imprimir i penjar el cartell i el fulletó divulgatiu de La Marató al vostre local, botiga o carrer, al Facebook, Twitter o Instagram. Podeu descarregar-lo aquí: INFOCAMPANYA
 • Ajudar a promoure la donació particular i directa a través de qualsevol d’aquestes modalitats: DONATIUS
 • Buscar GUARDIOLES SOLIDÀRIES als mercats i botigues de l’entorn per fer-hi la vostra aportació.
 • Comprar el Disc de la Marató 2020, en format físic a la venda el diumenge, 29 de novembre al preu de 10,00 € amb la compra d’un dels 9 diaris generalistes de Catalunya, i en format digital a la venda a través d’iTunes. Per a més informació cliqueu AQUÍ.
 • Comprar el Llibre de la Marató 2020, en format físic o digital a la venda el dijous, 19 de novembre. Per a més informació cliqueu AQUÍ.
 • Comprar la samarreta de La Marató 2020, tots els beneficis obtinguts per la venda de la samarreta aniran destinats al marcador de La Marató. Podeu comprar-la a través del següent enllaç: COMPRASAMARRETA

Gràcies per formar part d’aquest gran projecte col·lectiu que, malgrat les circumstàncies, segueix sent únic i viu. 

CONVOCATORIA | PLE ORDINARI

Us informem que avui, 29 de setembre, a les 19.30 h. tindrà lloc una nova sessió ordinària del Ple Municipal de l’Ajuntament de Montferri, amb el següent ordre del dia:

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de es actes anteriors.

2. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del pressupost mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit 4/2020.  

3. Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a l’exercici 2019. 

4. Donar compte del Decret número 2020-0000263. Resolució d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2021.

5. Dació de compte de l’informe trimestral corresponent al Període Mig de Pagament i execució trimestral 2n. trimestre 2020.

6. Dació de compte de l’informe d’intervenció i del seguiment del Pla de Sanejament per a l’exercici 2019.

7. Dació de compte dels decrets de la presidència del núm. 185 al núm. 279 de 2020.

8. Donar compte dels informes de secretaria intervenció amb objeccions.

9. Donar compte de diferents assumptes d’interès municipal.

10. Precs i Preguntes.

A més, caldrà tenir en compte les mesures d’higiène i de seguretat següents:

 • Respectar l’aforament de la sala. 
 • Respectar la distància mínima de seguretat.
 • Ús de mascareta. 

FESTA MAJOR 2020 | Montferri viurà una Festa Major de format reduït, preservant els actes més tradicionals i potenciant la cultura i les activitats familiars.

La situació actual, generada per la pandèmia del COVID-19, fa que actes com per exemple la sardinada o els concursos de truites i montaditos no siguin possibles per motius de seguretat. És per això que aquest any per assistir a la majoria d’actes caldrà inscripció prèvia i es demana respectar les mesures de seguretat i higiene corresponents per una adequada prevenció.

D’altra banda, informem que s’han hagut de modificar diversos actes previstos al PROGRAMA que us vàrem presentar ahir:

 • Dijous, 20 d’agost – Degustació es farà a l’Hort de la Rectoria.
 • Divendres, 21 d’agost – Pregó de Festa Major gentilesa Mel Entreflors i Cervesa Les Clandestines, ja que degut a la temporada de collita del raïm no es podrà dur a terme el què estava previst.

Page 2 of 73