PLAÇA D’ARQUITECTE | Informem que el proper dia 19 de juny es realitzaran les proves del procés de selecció per a la provisió interina, per concurs oposició, de la plaça d’arquitecte superior, vacant a la plantilla de l’Ajuntament de Montferri.

Informem que el tribunal considera necessari per a la realització de la prova pràctica que els candicats portin el següent material:

  • Escalímetre.
  • Normativa que considereu necessària, no comentada.