PERSONAL | Ja podeu consultar les bases de la convocatòria de procés de selecció per a la provisió interina, per concurs oposició, de plaça d’arquitecte superior, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Montferri i creació de borsa de treball.

SEU ELECTRÒNICA – Anunci