e-tram

Podeu realitzar qualsevol tràmit amb l’Ajuntament de Montferri de forma presencial adreçant-vos a les oficines de l’ajuntament o bé podeu accedir al catàleg de tràmits en línia de l’E-TRAM per tal de realitzar el tràmit de forma virtual a través dels següents enllaços:
CATALEGDETRAMITS 
SEUELECTRONICA