SUBVENCIONS CONDEDIDES ANY 2018

MEDI AMBIENT i SALUT PÚBLICA

Actuacions de protecció de la salut pública: 

 1. Subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga, invasores i recollida d’animals domèstics abandonats: 

  Beneficiari: Ajuntament de Montferri
  Municipi: Montferri
  Concepte: Peridomèstics
  Pressupost Elegible: 4.075,96 €
  Pressupost mínim a executar: 2.774,91 €
  % concedit: 95,00%
  Import concedit: 2.636,17 €Beneficiari: Ajuntament de Montferri
  Municipi: Montferri
  Concepte: Plagues
  Pressupost Elegible: 2.014,40 €
  Pressupost mínim a executar: 1.371,40 €
  % concedit: 95,00%
  Import concedit: 1.302,83 € 

 2. Subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges i piscines):

  Beneficiari:
  Ajuntament de Montferri

  Municipi: 
  Montferri
  Concepte: Piscines
  Pressupost Elegible: 8.500,30 €
  Pressupost mínim a executar: 6.74,52 €
  % concedit: 95,00%
  Import concedit: 6.340,80 € 


 3. Subvencions per actuacions de la protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà: 

  Beneficiari: Ajuntament de Montferri
  Municipi: Montferri
  Concepte: Manteniment
  Pressupost Elegible: 6.412,00 €
  Pressupost mínim a executar: 5.321,68 €
  % concedit: 95,00%
  Import concedit: 5.055,60 €

 COOPERACIÓ AMB ELS ENS LOCALS

 1. Programa específic millora xarxes bàsiques municipals i modernització equipaments informàtics “PEXI”: 

  Beneficiari: Ajuntament de Montferri
  Municipi: Montferri
  Concepte: Manteniment de la depuradora municipal
  Pressupost Elegible: 3.380,11 €
  % concedit: 94,87%
  Import concedit: 3.206,55 €

  Beneficiari:
  Ajuntament de Montferri
  Municipi: Montferri
  Concepte: Modernització d’equipaments informàtics per a garantir l’administració electrònica
  Pressupost Elegible: 3.963,64 €
  % concedit: 95,00%
  Import concedit: 3.765,45 €

SUBVENCIONS CONDEDIDES ANY 2017

MEDI AMBIENT i SALUT PÚBLICA

Actuacions de protecció de la salut pública: 

 1. Subvenció per al finançament de despeses per la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals
  Import concedit: 3.749,40€
 2. Subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga, invasores i recollida d’animals domèstics abandonats
  Import concedit: 2.336,54€
 3. Subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges i piscines)
  Import concedit: 7.660,00€
 4. Subvencions per actuacions de la protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà
  Import concedit: Inversions: 3.055,94€ i Manteniment: 3.840,09€

CULTURA

 1. Subvencions per programes i activitats culturals
  Import concedit: 1.208,24€
 2. Subvencions per als ens locals per a projectes i activitats singulars extraordinàries
  Import concedit: 6.953,15€
 3. Subvencions destinades als equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials
  Import concedit: 4.485,50€
 4. Subvencions destinades als equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials
  Import concedit: 2.168,10€

COOPERACIÓ AMB ELS ENS LOCALS

 1. Programa específic millora xarxes bàsiques municipals i modernització equipaments informàtics “PEXI”
  Import concedit: 6.828,00€

SUBVENCIONS CONDEDIDES ANY 2016

MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI

Actuacions de protecció de la salut pública: 

 1. Subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges i piscines)
  Import concedit: 7.784,00€
 2. Subvencions per a actuacions de la salut pública
  Import concedit: Control de plagues 603,82€ i Peridomèstics 1.811,46€
 3. Subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà
  Import concedit: Inversions 4.441,60€ i Manteniment 3.509,60€

CULTURA

 1. Subvencions per equipaments municipals d’interès ciutadà
  Import concedit: 5.194,59€
 2. Subvenció per a programes i activitatst de foment cultutal
  Import concedit: 2.078,21€
 3. Subvencions Extraordinàries
  Restauració i arranjament d’un rentador
  Import concedit: 11.816,51 €

LÍNIA DE SUBVENCIONS EXCEPCIONALS – SAM

B – Actuacions de recuperació de camins municipals afectats pel desbordament del Riu Gaià: 29.298,15 €

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2015

MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI

Actuacions de protecció de la salut pública: 

 1. Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a les zones de bany (platges i piscines)
  Import concedit: 7.702,40€
 2. Subvenció per a actuacions de la salut pública
  Import concedit: Control de plagues 823,84€ i Peridomèstics 5.550,34€
 3. Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà
  Import concedit: 720,86€

CULTURA

 1. Subvencions per equipaments municipals
  Import concedit: 5.975,40€

ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

 1. Subvenció per interessos de préstecs
  Import concedit: BBVA: 1.029,13€ i CC: 99,79€
 2. Subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal
  Import concedit: 5.595,00€
 3. Subvencions destinades al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals
  Import concedit: 7.495,50€
 4. Ajut extraordinari per millorar la mobilitat del nucli urbà Montferri
  Concessió: Decret Presidència de 17 d’Abril de 2015
  Pressupost de l’actuació: 6.010,12€
  Import concedit: 5.800€
 5. Ajut extraordinari Condicionament pista d’accés a la Torre del Moro
  Concessió: Decret Presidència d’11 de desembre de 2015
  Pressupost de l’actuació: 6.980,62€
  Import concedit: 4.485€ 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2014

MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI

Actuacions de protecció de la salut pública: 

 1. Subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges i piscines)
  Import concedit: 7.808,80€
 2. Subvencions per a actuacions de la salut pública
  Import concedit: Peridomèstics 3.999,97€
 3. Subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà
  Import concedit: 1.509,40€

CULTURA

 1. Subvencions per equipaments municipals d’interès ciutadà
  Import concedit: 5.840,35€
 2. Subvenció per a programes i activitatst de foment cultutal
  Import concedit: 909,89€

ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

 1. Subvenció interessos de préstec
  Import concedit: 3.946,21€

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2013

MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI

Actuacions de protecció de la salut pública: 

 1. Subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges i piscines)
  Import concedit: 8.000,00€
 2. Subvencions per a actuacions de la salut pública
  Import concedit: Control de plagues i Peridomèstics 7.727,87€
 3. Subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà
  Import concedit: 7.074,40€

CULTURA

 1. Subvencions per equipaments culturals d’interès ciutadà
  Import concedit: 6.315,79€
 2. Subvenció per a programes i activitatst de foment cultutal
  Import concedit: 1.605,45€

ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

 1. Subvenció interessos de préstec
  Import concedit: BBVA: 2.575,00€ i CC: 819,25€

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2012

MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI

Actuacions de protecció de la salut pública: 

 1. Subvenció per a actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de bany (platges i piscines)
  Import concedit: 6.582,81€
 2. Subvencions per a actuacions de la salut pública
  Import concedit: Peridomèstics 3.107,08€
 3. Subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà
  Import concedit: 6.582,81€

Actuacions destinades a la gestió sostenible dels recursos d’energia i aigua:

 1. Subvenció per actuacions destinades a la gestió sostenible de l’aigua
  Import concedit: 7.493,72€

CULTURA

 1. Subvencions per equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural
  Import concedit: Primera Fase Casal 6.230,72€
 2. Subvenció per a la contractació de les activitats incloses al catàleg per a les programacions culturals dels ajuntaments

ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

 1. Subvenció destinada al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals 
  Situació: DENEGADA
 2. Assistència tècnica per al control higienicosanitari de piscines d’ús públic municipal a diversos ajuntaments de menys de 10.000 habitants de les comparques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre
 3. Assistència tècnica per a la redacció i implantació dels protocols d’autocontrol i gestió de les zones d’abastament (PAG) a diversos municipis de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2011

MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI

Actuacions de protecció de la salut pública: Parc de Salut
Import concedit: 9.999,94€ 

CULTURA

Subvenció per a l’acondicionament del Local Polivalent Municipal 
Import concedit: 8.706,57€