AJUNTAMENT DE MONTFERRI

Tota la informació del municipi al teu abast

Page 2 of 52

PLE EXTRAORDINARI I URGENT | Us informem que avui, 23 de desembre, a les 13 h. tindrà lloc una nova sessió extraordinària i urgent del Ple Municipal de l’Ajuntament de Montferri, amb el següent ordre del dia:

1. Part resolutiva:

1.1. Ratificació de la urgència del Ple.

1.2. Proposta d’aprovació del pressupost corresponent a l’any 2020.

CONSULTORI MÈDIC | Us informem que el proper dia, 23 de desembre, NO hi haura consulta de MEDICINA, és per això que la visita es trasllada al dia, 24 de desembre, de 12.30 a 14.00 h. i que els propers dies, 27 de desembre de 2019 i 2 de gener de 2020, NO hi haurà consulta de MEDICINA. Per qualsevol urgència podeu adreçar-vos al CAP de Vila-Rodona. Disculpeu les molèsties. Unitat d’Atenció al Ciutadà, EAP ALT CAMP ES

PLE ORDINARI | Us informem que avui, 17 de desembre, a les 19.30 h. tindrà lloc una nova sessió extraordinària del Ple Municipal de l’Ajuntament de Montferri, amb el següent ordre del dia:

1. Part resolutiva:

1.1. Aprovació, si s’escau, d’esborrany de les actes anteriors.

1.2. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Parròquia de Sant Bartomeu per a la realització de diverses obres a l’església.

1.3. Proposta d’aprovació del calendari fiscal per a l’any 2020.

1.4. Proposta d’aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada a la Comunitat de Regants de les hortes del marge esquerre del riu Gaià.

1.5. Donar compte del Decret 416 “Proposta d’actualització del Pla de Tresoreria”.

2. Part de control i fiscalització de l’actuació del següent òrgan de govern: Alcaldia – Presidència:

2.1. Fiscalització de les resolucions adoptades per l’alcaldia des de l’última sessió plenària ordinària.

2.2. Donar compte dels informes de secretaria intervenció amb objeccions.

2.3. Donar compte de diferents assumptes d’interès municipal.

2.4. Precs i preguntes.

RECOLLIDA PORTA A PORTA | Us informem dels horaris de la recollida d’escombraries porta a porta pels propers dies ja que s’han dut a terme algunes modificacions. Caldrà tenir en compte que els dies 25 de desembre i l’1 de gener no hi haurà recollida porta a porta, així la recollida prevista pel dia 25 es passa al dia 26 de desembre i la recollida prevista pel dia 1 es passa al dia 2 de gener. Disculpeu les molèsties.

Page 2 of 52