ORDENANCES FISCALS

Teniu a la vosta disposició en una altra pestanya el text íntegre d’aquestes ordenances. 

 

ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I DEL BON ÚS DELS ESPAIS PÚBLICS

Podeu consultar el text íntegre d’aquesta ordenança publicada al núm. 137 del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 12 de juny de 2008: ORDENANÇACONVIVÈNCIA/text2008

 

REGLAMENTS: 

REGLAMENTANIMALSCOMPANYIA