Les modificacions poden consistir en:

  1. L’actualització de les dades que consten al Padró Municipal d’Habitants de Montferri, sempre que no impliqui modificació del domicili, com per exemple: nacionalitat, nivell d’estudis, canvi de nom etc. També s’inclou en aquesta categoria el canvi de número del document d’identitat de les persones estrangeres.
  2. La correcció de dades errònies, com per exemple: nom i cognoms escrits erròniament, data de naixement incorrecta, número del domicili erroni etc.

Les reclamacions podran recaure sobre la situació padronal de la persona interessada o en relació al seu domicili padronal.

On es tramita?
Pot tramitar-se de forma virtual a través del catàleg de tràmits en línia de l’E-TRAM o pot tramitar-se de forma presencial a les oficines de l’Ajuntament, pel què caldrà presentar la següent sol·lcitud: INSTANCIAGENERAL

Qui ho pot demanar?
Qualsevol ciutadà o ciutadana inscrit al Padró Municipal d’Habitants de Montferri i pretengui fer una modificació o una reclamació. 

Quin cost té?
El tràmit és gratuït. 

Quina documentació cal aportar?

  1. Document d’Identitat VIGENT de la persona sol·licitant: DNI, Targeta d’Identitat d’Estranger o Passaport. Les persones de la Unió Europea podran presentar el document d’identitat del seu país i el certificat d’inscripció al Registre Central d’Estrangers, si en disposen. Només s’acceptarà el document d’identitat caducat si aquest ha caducat durant els tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud. En cas de pèrdua o robatori caldrà presentar una denúncia acompanyada amb la sol·licitud de renovació o cita prèvia i altre document que acrediti la identitat. Per als menors de 14 anys que no disposin de document d’identitat caldrà presentar o bé el llibre de família o bé un certificat de naixement.
  2. Document que acrediti les dades o la situació que es pretén modificar o reclamar.

Termini de resolució:
El termini legal de resolució és de 3 mesos. Finalitzat el termini de resolució l’efecte del silenci administratiu serà NEGATIU. 

Darrera actualització – 10/03/2017