Des del segle XII el municipi s’anomenava Puigtinyós però l’any 1917 canvià el seu nom pel de Montferri, manllevant de l’antic terme i castell de la zona. 

Malgrat que tant l’origen de nom de Puigtinyós, com el de Montferri, sigui medieval, només el de Montferri pertany a la romanitat, tal com ho demostren les restes romanes trobades i el topònim Montferri, que indica que s’extreia mineral de ferro del terme.

Apareix el nom per primera vegada l’any 1010, quan Adalbert d’Albinyana en fa donació al monestir de Sant Cugat del Vallès. L’any 1072, es concedeix, per Bonfill Guillem i la seva dona Sicardis, carta de població a favor de Guillem Isarn en la qual consten el castell de Montferri i les cases que li pertanyien.

En relació al terme de Puigtinyós, apareix per primera vegada l’any 1214 quan Guilleuma de Castellvell en fa donació a Alí de Sàlfores perquè construeixi molins a la conca del riu Gaià. Guilleuma de Castellvell fou senyora del terme fins al 1228 quan passà a mans del seu fill Guillem de Montcada, que en fóu senyor fins a la seva mort en la campanya de Mallorca l’any 1229. En aquest moment el terme de Puigtinyós fou heredat pel monestir de Santes Creus que hagué de fer front, durant anys, a nombrosos litigis i a pagaments com a conseqüència dels testaments poc concrets, de les jurisdiccions civil i criminal, dels problemes d’aigües comunals i, també, del descontentament de la pròpia comunitat de veïns de Puigtinyós, que estaba completament supeditada al monestir.

Se sap molt poc sobre la participació directa de Puigtinyós en les guerres dels segles posteriors. El que es sap certament és que, a conseqüència de la Guerra del Francès, la població queda molt delmada.

pedra seca Montferri

Durant la guerra dels set anys, es pronuncià contrari al bàndol carlista però, el seu terme, de geografia trencada, fou refugi i amagatall predilecte d’aquests. 

 

Durant la desamortització de Mendizàbal, l’any 1835-36, se  subhastaren per part de l’Estat les finques pertanyents al monestir i es formà dins el terme la gran hisenda del castell de Montferri, amb el nom de  Castell de Rocamora. La resta de propietats va ser adquirida per petits i mitjans propietaris.