ALCALDIA

José Ruiz Marín,
Alcalde

Francisco Cervantes Martínez,
1r. Tinent d’Alcalde

Maria Luisa Blázquez González,
2n. Tinent d’Alcalde

REGIDORIES

José Ruiz Marín,
Regidor d’Hisenda, Règim Intern, Agricultura, Obres i Serveis
Tècnic de Protecció Civil

Contacte: jruiz@montferri.altanet.org

Francisco Cervantes Martinez,
Regidor de Cultura, Esports, Festes, Turisme, Tresorer i Urbanitzacions
Contacte: fcervantes@montferri.altanet.org

Maria Luisa Blázquez Gonzalez,
Regidora de Serveis Socials, Salut, Educació, Joventut, Gent Gran i Mitjans de Comunicació
Contacte: mblazquez@montferri.altanet.org

Bartomeu Jané Areny,
Regidor de Medi Ambient
Contacte: bjane@montferri.altanet.org

Francesc Xavier Esplugas Pablo
Contacte: fxesplugas@montferri.altanet.org

Dolors Gatell Calbó
Contacte: dgatell@montferri.altanet.org

Meritxell Moreno Laudó
Contacte: mmoreno@montferri.altanet.org