Us informem que en l’actualitat aquesta associació es no es troba en funcionament.