AJUNTAMENT DE MONTFERRI

Tota la informació del municipi al teu abast

Categoria: Notícies (Pagina 2 de 58)

RECOMANACIONS | El Consell comarcal de l’Alt Camp ens ha informat s’han detectat abocaments de residus voluminosos a les àrees d’emergència. És per això que, tenint en compte que el Ministeri de Sanitat ha aprovat l’Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per mitjà de la qual s’estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, creiem convenient informar-vos sobre les següents mesures:

Mesures relatives a la recollida selectiva de residus municipals per evitar la propagació del coronavirus

 • Mesures relatives a la prestació del servei de recollida de residus per part del Consell Comarcal de l’Alt Camp al nostre municipi:
   
  El servei de recollida de residus especials i voluminosos queda suspès. Es demana a la població que es guardi aquests residus fins a nou avís. 
   
  El servei de recollida dels residus ordinaris (envasos, paper/cartró, vidre, orgànica i rebuig) no té cap alteració, però es demana a la població que les bosses estiguin ben tancades i els cubells nets i desinfectats (utilitzar guants a l’hora de treure/retirar el cubell i posteriorment desinfectar-se mans). No utilitzar els contenidors de l’àrea d’emergència per evitar haver de sortir de casa.
 • Mesures relatives a la manipulació i deposició dels residus domestics dirigides a la població en general:
   
  No es poden deixar residus fora del contenidor ja que poden ser un focus de transmissió per a altres persones o per al personal del servei de la recollida.
  Segons l’Ordre SND/271/2020, de 19 de març, qualsevol residu, sigui del material que sigui, que pugui ser un focus de transmissió a altres persones, s’ha de dipositar al contenidor de la fracció resta (rebuig), seguint aquestes instruccions:
  En llars amb positius o en quarantena per COVID-19:
  Els residus del pacient, inclòs el material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, tovallons, mascaretes) s’han llençar en una bossa de plàstic (bossa 1), dipositada en un cubell de brossa ubicat a l’habitació, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura, sense realitzar cap separació pel reciclatge.
  La bossa de plàstic (bossa 1) ha de tancar-se hermèticament i introduir-la en una segona bossa de brossa (bossa 2), al costat de la sortida de l’habitació, on a més s’hi dipositaran els guants i les mascaretes utilitzats per la persona cuidadora, i es tancarà hermèticament abans de sortir de l’habitació.
  La bossa 2, amb els residus anteriors, es dipositarà amb la resta de residus domèstics a la bossa (bossa 3) del cubell de fracció resta (rebuig) que tenim a casa.
  Immediatament després es realitzarà una higiene completa de mans, amb aigua tèbia i sabó, almenys durant 40-60 segons.
  La bossa 3, tancada hermèticament, es gestionarà com a fracció resta, el dia que toqui segons el calendari.
  En llars sense positius o en quarantena per COVID-19:
  La separació dels residus s’ha de realitzar com sempre, separant les diverses fraccions, amb l’objectiu de recollir selectivament el màxim possible. Us recordem que els guants de làtex o nitril no són envasos lleugers, són fracció resta/rebuig.

Us anirem informant dels possible canvis, donat que intentem cobrir el millor possible les necessitats dels nostres veïns i veïnes dins de les restriccions existents. Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

RECOMANACIONS | El Consell Comarcal de l’Alt Camp ens ha fet arribat un recull de recomanacions que ha emès l’Agència Catalana de Residus sobre com gestionar els residus de casa que hagin estat en contacte amb persones afectades pel COVID-19 o amb persones en confinament preventiu, us les detallem a continuació:

 • A l’habitació del pacient o confinat hi ha d’haver un cubell específic, preferiblement amb tapa i amb pedal d’obertura.
 • El material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta o en confinament i els seus cuidadors (guants, mocadors, mascaretes), l’EPI del personal sanitari (excepte ulleres i màscara) i qualsevol altre residu del pacient o confinat, s’ha d’eliminar al cubell específic disposat a l’habitació, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura.
 • La bossa de plàstic on es dipositi ha de tenir tancament hermètic i tancar-se abans de treure de l’habitació. La mascareta i les ulleres s’han de retirar fora de l’habitació del pacient o confinat, on també hi haurà un recipient a aquest efecte, de característiques similars a les descrites anteriorment i amb bossa de plàstic de tancament hermètic. Després de cada dipòsit de residus en aquestes bosses (que anomenem bosses tipus 1) aquestes s’hauran de tancar i gestionar d’acord amb el que s’indica a continuació.
 • La bossa tipus 1, amb els residus anteriors, podrà anar amb la fracció resta o rebuig dels residus domèstics sempre que estigui tancada hermèticament i introduïda en una altra bossa tancada hermèticament (que anomenem bossa tipus 2).
 • La bossa tipus 2 amb residus del pacient o confinat es gestionarà exclusivament amb la fracció resta, estant totalment prohibit dipositar-la en les altres fraccions de recollida separada (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil).
COMUNICAT OFICIAL | COL·LEGI OFICIAL PSICOLOGIA DE CATALUNYA
 
 
 1. INFORMAR-SE BÉ: Consulta canals oficials, evita la sobreinformació.
 2. INFORMAR BÉ ELS ALTRES: Si t’has contagiat, explica-ho de forma clara i ràpida. Evita escampar rumors.
 3. ORGANITZAR-SE: A casa, acorda la logística domèstica durant la quarantena. Si has de treballar des de casa, estableix un espai i un horari.
 4. ESTAR CONNECTAT: Truca, envia missatges, feu videoconferències, etc. 
 5. CUIDAR-SE I PROTEGIR-SE: Segueix les recomanacions i mesures de prevenció de les autoritats sanitàries.
 6. RELAXAR-SE I DISTREURE’S: Accepta que hi ha una part de la situació que no pots controlar ni preveure. Utilitza tècniques per relaxar-te, Intenta fer exercici i gaudeix del teu temps lliure.
 7. TREURE’N LA PART POSITIVA: Tens un moment per parar i reflexionar sobre les teves prioritats. Recorda que només es tracta d’una situació temporal.

 

Podeu consultar la guia de gestió psicològica per afrontar les quarantenes i confinaments obligats pel coronavirus aquí: https://bit.ly/33yif69

PROTECCIÓ CIVIL | Protecció Civil ja editat un model de Certificat d’autoresponsablilitat de desplaçament en el marc d’estat d’alarma per facilitar a tothom acreditar que la mobilitat es fa per una de les causes autoritzades.

ENTRA EN VIGOR DILLUNS A LES 00.00 h.

Aquí us adjuntem el certificat:

Page 2 of 58