AJUNTAMENT DE MONTFERRI

Tota la informació del municipi al teu abast

Categoria: Notícies (Pagina 1 de 68)

ENQUESTA | CASAL D’ESTIU

Us informem que l’Ajuntament de Montferri ha decidit fer una enquesta abans d’organitzar el Casal d’Estiu a Montferri per tal de valorar la seva viabilitat. L’enquesta es podrà contestar fins el proper dia 30 de maig de 2020.

Empleneu l’Enquesta, Aquí !

Gràcies per la vostra col·laboració !

INFORMACIÓ D’INTERÈS | Us informem que, des de dilluns, ja està oberta la plaça de la rectoria.

No obstant, us recordem que cal seguir amb les mesures higièniques i de seguretat i respectar la distància de 2m. Gràcies !

AJUT EXTRAORDINARI HABITATGE | Us informem que el Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha obert el període per sol·licitar un ajut extraordinari per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual per a persones en situació de vulnerabilitat provocada per la pandèmia de la COVID-19.

Aquest ajut té la finalitat d’ajudar en els següent supòsits:

· Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer, tant en els supòsits de deute actual de lloguer, com en el cas del pagament de lloguer amb dificultats.
· Ajuts a la cancel·lació total o parcial dels microcrèdits.

Podran beneficiar-se d’aquest ajut les persones que disposin d’un contracte de lloguer, que sigui del seu habitatge habitual o qualsevol dels membres de la seva unitat familiar, que es trobin amb situació de vulnerabilitat a causa del COVID-19 a conseqüència de:

· Haver passat a estar en situació d’atur.
· Li hagin fet un ERTO.
· Hagi vist reduïda la seva jornada de treball per motius de cures.
· Altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.

Aquest ajut, que serà d’un màxim de 500.-euros, s’ha de realitzar de manera telemàtica mitjançant la web http://ves.cat/euaz i el termini de presentació finalitza el 30 de setembre. Les sol·licituds es resoldran seguint un ordre d’entrada al registre, amb la documentacó completa i correcte, fins a l’exhauriment de la doctació pressupostària.

A més, recordem que també s’ha obert el termini per a l’Ajut ordinari per al pagament del lloguer (MITMA 2020). Aquest és un ajut ordinari per al pagament del lloguer de l’any 2020, de l’habitatge habitual, per a llogaters amb rendes baixes, i té com a finalitat ajudar al pagament del lloguer anual i no està vinculada a cap supòsit relacionat amb el COVID-19. També s’ha de presentar telemàticament a través de la web http://web.gencat.cat/es/tramits. I aquest ajut es resoldran en règim de concurrència competitiva, és a dir, sense importar l’ordre de presentació de la sol·licitud, i el termini finalitza el 3 de juliol.

A més, el Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya també ha elaborat una guía amb el recull de les mesures que s’han adoptat en matèria d’habitatge davant l’emergència sanitària provocada pel COVID-19

ÚS DE MASCARETES | Us informem que, a partir d’avui, és obligatori l’ús de mascaretes per a persones majors de 6 anys (incloses les de 6 anys) i és recomanable l’ús de mascaretes per a infants d’entre 3 i 5 anys.

I es que la mascareta s’ha de dur sempre que no es pugui mantenir una distància de seguretat de 2m. als espais següents:

· Via Pública.
· Aire Lliure.
· Espais Tancats (d’ús públic o oberts al públic).

S’aconsella que les mascaretes siguin higièniques o quirúrgiques i que es col·loquin adequadament, és a dir, tapant el nas i la boca.

No obstant, l’ús de mascaretes no és obligatori per a persones amb dificultats respiratòries, ni per a persones que ho tinguin contraindicat per motius de salut, ni per a persones amb discapacitat o dependència, ni en activitats incompatibles com per exemple menjar o beure, ni per causes de força major o necessitat.

Page 1 of 68