CONVOCATÒRIA | PLE EXTRAORDINARI

Us informem que demà, 15 de desembre, a les 18.30 h. tindrà lloc una nova sessió extraordinària del Ple Municipal de l’Ajuntament de Montferri, amb el següent ordre del dia:

1. Part resolutiva:

1.1. Proposta d’acord de concertació d’una operació de tresoreria amb l’entitat BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA.

1.2. Proposta d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2019.

1.3. Proposta d’aprovació del calendari fiscal per a l’any 2021.

1.4. Proposta d’aprovació de creació del Comité de Seguretat de la Informació de l’Ajuntament de Montferri i aprovació de la política de seguretat de la informació. 

1.5. Proposta d’aprovació del pressupost general de la corporació corresponent a l’any 2021. 

A més, caldrà tenir en compte les mesures d’higiène i de seguretat següents:

  • Respectar l’aforament total de 15 persones a la sala (incloent-hi els membres del Ple).
  • Respectar la distància mínima de seguretat.
  • Ús de mascareta.