AJUT EXTRAORDINARI HABITATGE | Us informem que el Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha obert el període per sol·licitar un ajut extraordinari per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual per a persones en situació de vulnerabilitat provocada per la pandèmia de la COVID-19.

Aquest ajut té la finalitat d’ajudar en els següent supòsits:

· Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer, tant en els supòsits de deute actual de lloguer, com en el cas del pagament de lloguer amb dificultats.
· Ajuts a la cancel·lació total o parcial dels microcrèdits.

Podran beneficiar-se d’aquest ajut les persones que disposin d’un contracte de lloguer, que sigui del seu habitatge habitual o qualsevol dels membres de la seva unitat familiar, que es trobin amb situació de vulnerabilitat a causa del COVID-19 a conseqüència de:

· Haver passat a estar en situació d’atur.
· Li hagin fet un ERTO.
· Hagi vist reduïda la seva jornada de treball per motius de cures.
· Altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.

Aquest ajut, que serà d’un màxim de 500.-euros, s’ha de realitzar de manera telemàtica mitjançant la web http://ves.cat/euaz i el termini de presentació finalitza el 30 de setembre. Les sol·licituds es resoldran seguint un ordre d’entrada al registre, amb la documentacó completa i correcte, fins a l’exhauriment de la doctació pressupostària.

A més, recordem que també s’ha obert el termini per a l’Ajut ordinari per al pagament del lloguer (MITMA 2020). Aquest és un ajut ordinari per al pagament del lloguer de l’any 2020, de l’habitatge habitual, per a llogaters amb rendes baixes, i té com a finalitat ajudar al pagament del lloguer anual i no està vinculada a cap supòsit relacionat amb el COVID-19. També s’ha de presentar telemàticament a través de la web http://web.gencat.cat/es/tramits. I aquest ajut es resoldran en règim de concurrència competitiva, és a dir, sense importar l’ordre de presentació de la sol·licitud, i el termini finalitza el 3 de juliol.

A més, el Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya també ha elaborat una guía amb el recull de les mesures que s’han adoptat en matèria d’habitatge davant l’emergència sanitària provocada pel COVID-19