ÚS DE MASCARETES | Us informem que, a partir d’avui, és obligatori l’ús de mascaretes per a persones majors de 6 anys (incloses les de 6 anys) i és recomanable l’ús de mascaretes per a infants d’entre 3 i 5 anys.

I es que la mascareta s’ha de dur sempre que no es pugui mantenir una distància de seguretat de 2m. als espais següents:

· Via Pública.
· Aire Lliure.
· Espais Tancats (d’ús públic o oberts al públic).

S’aconsella que les mascaretes siguin higièniques o quirúrgiques i que es col·loquin adequadament, és a dir, tapant el nas i la boca.

No obstant, l’ús de mascaretes no és obligatori per a persones amb dificultats respiratòries, ni per a persones que ho tinguin contraindicat per motius de salut, ni per a persones amb discapacitat o dependència, ni en activitats incompatibles com per exemple menjar o beure, ni per causes de força major o necessitat.