GESTIÓ CREMES AGRÍCOLES | Us informem que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha habilitat un canala la seva pàgina web per tal que aquelles persones que necessitin realitzar cremes de restes agrícoles com a part de la seva activitat ho puguin sol·licitar mentre durin les mesures excepcionals. Aquestes autoritzacions estan destinades exclusivament a les persones que es dediquen a les activitats agràries per realitzar aquells treballs necessaris dins el cicle dels cultius.

Els enllaços habilitats són:

La mateixa aplicació confirma al sol·licitant  la recepció de la sol·licitud enviant un correu electrònic al sol·licitant  amb el següent text: “Benvolguda/benvolgut, Us informem que la vostra sol·licitud d’autorització de crema de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles s’ha enregistrat en data i amb número de registre.”

 A més us recordem les condicions necessàries per aquesta autorització:

  • Les autoritzacions han de ser exclusivament per a cremes de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles. En resten excloses qualsevol altre tipus.
  • El període d’autorització és en tots els casos fins al 15 d’abril, excepte els diumenges.
  • Horari per la realització de la crema és entre les 6 i les 12 hores.
  • Les autoritzacions es suspendran en cas d’activació del nivell 1 del Pla Alfa.La crema ha d’estar a una distància mínima de 25 metres de zona forestal.
  • Disposar de telèfon mòbil al lloc de la crema.

Agraïm la vostra col·laboració i paciència en aquests dies excepcionals.