RECOMANACIONS | El Consell comarcal de l’Alt Camp ens ha informat s’han detectat abocaments de residus voluminosos a les àrees d’emergència. És per això que, tenint en compte que el Ministeri de Sanitat ha aprovat l’Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per mitjà de la qual s’estableixen instruccions sobre gestió de residus en la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, creiem convenient informar-vos sobre les següents mesures:

Mesures relatives a la recollida selectiva de residus municipals per evitar la propagació del coronavirus

 • Mesures relatives a la prestació del servei de recollida de residus per part del Consell Comarcal de l’Alt Camp al nostre municipi:
   
  El servei de recollida de residus especials i voluminosos queda suspès. Es demana a la població que es guardi aquests residus fins a nou avís. 
   
  El servei de recollida dels residus ordinaris (envasos, paper/cartró, vidre, orgànica i rebuig) no té cap alteració, però es demana a la població que les bosses estiguin ben tancades i els cubells nets i desinfectats (utilitzar guants a l’hora de treure/retirar el cubell i posteriorment desinfectar-se mans). No utilitzar els contenidors de l’àrea d’emergència per evitar haver de sortir de casa.
 • Mesures relatives a la manipulació i deposició dels residus domestics dirigides a la població en general:
   
  No es poden deixar residus fora del contenidor ja que poden ser un focus de transmissió per a altres persones o per al personal del servei de la recollida.
  Segons l’Ordre SND/271/2020, de 19 de març, qualsevol residu, sigui del material que sigui, que pugui ser un focus de transmissió a altres persones, s’ha de dipositar al contenidor de la fracció resta (rebuig), seguint aquestes instruccions:
  En llars amb positius o en quarantena per COVID-19:
  Els residus del pacient, inclòs el material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, tovallons, mascaretes) s’han llençar en una bossa de plàstic (bossa 1), dipositada en un cubell de brossa ubicat a l’habitació, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura, sense realitzar cap separació pel reciclatge.
  La bossa de plàstic (bossa 1) ha de tancar-se hermèticament i introduir-la en una segona bossa de brossa (bossa 2), al costat de la sortida de l’habitació, on a més s’hi dipositaran els guants i les mascaretes utilitzats per la persona cuidadora, i es tancarà hermèticament abans de sortir de l’habitació.
  La bossa 2, amb els residus anteriors, es dipositarà amb la resta de residus domèstics a la bossa (bossa 3) del cubell de fracció resta (rebuig) que tenim a casa.
  Immediatament després es realitzarà una higiene completa de mans, amb aigua tèbia i sabó, almenys durant 40-60 segons.
  La bossa 3, tancada hermèticament, es gestionarà com a fracció resta, el dia que toqui segons el calendari.
  En llars sense positius o en quarantena per COVID-19:
  La separació dels residus s’ha de realitzar com sempre, separant les diverses fraccions, amb l’objectiu de recollir selectivament el màxim possible. Us recordem que els guants de làtex o nitril no són envasos lleugers, són fracció resta/rebuig.

Us anirem informant dels possible canvis, donat que intentem cobrir el millor possible les necessitats dels nostres veïns i veïnes dins de les restriccions existents. Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment.