RECOMANACIONS | El Consell Comarcal de l’Alt Camp ens ha fet arribat un recull de recomanacions que ha emès l’Agència Catalana de Residus sobre com gestionar els residus de casa que hagin estat en contacte amb persones afectades pel COVID-19 o amb persones en confinament preventiu, us les detallem a continuació:

  • A l’habitació del pacient o confinat hi ha d’haver un cubell específic, preferiblement amb tapa i amb pedal d’obertura.
  • El material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta o en confinament i els seus cuidadors (guants, mocadors, mascaretes), l’EPI del personal sanitari (excepte ulleres i màscara) i qualsevol altre residu del pacient o confinat, s’ha d’eliminar al cubell específic disposat a l’habitació, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura.
  • La bossa de plàstic on es dipositi ha de tenir tancament hermètic i tancar-se abans de treure de l’habitació. La mascareta i les ulleres s’han de retirar fora de l’habitació del pacient o confinat, on també hi haurà un recipient a aquest efecte, de característiques similars a les descrites anteriorment i amb bossa de plàstic de tancament hermètic. Després de cada dipòsit de residus en aquestes bosses (que anomenem bosses tipus 1) aquestes s’hauran de tancar i gestionar d’acord amb el que s’indica a continuació.
  • La bossa tipus 1, amb els residus anteriors, podrà anar amb la fracció resta o rebuig dels residus domèstics sempre que estigui tancada hermèticament i introduïda en una altra bossa tancada hermèticament (que anomenem bossa tipus 2).
  • La bossa tipus 2 amb residus del pacient o confinat es gestionarà exclusivament amb la fracció resta, estant totalment prohibit dipositar-la en les altres fraccions de recollida separada (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil).