PLE EXTRAORDINARI | Us informem que avui, 11 de febrer, a les 19.30 h. tindrà lloc una nova sessió extraordinària del Ple Municipal de l’Ajuntament de Montferri, amb el següent ordre del dia:

1. Part resolutiva:

1.1. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del Projecte Constructiu d’un pou d’abastament d’aigua potabe a l’Alzineta (TM Montferri). Fase 2. Equipament del Pou.

1.2. Proposta de rectificació de l’aprovació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Montferri.

1.3. Proposta d’aprovació inicial de la denominació d’un carrer, una plaça i una avinguda al municipi de Montferri.

1.4. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament i execució trimestral corresponent al 4T de 2019.

1.5. Donar compte de l’informe de morositat anual corresponent a l’any 2019.