PLE EXTRAORDINARI I URGENT | Us informem que avui, 23 de desembre, a les 13 h. tindrà lloc una nova sessió extraordinària i urgent del Ple Municipal de l’Ajuntament de Montferri, amb el següent ordre del dia:

1. Part resolutiva:

1.1. Ratificació de la urgència del Ple.

1.2. Proposta d’aprovació del pressupost corresponent a l’any 2020.