CONVOCATÒRIA | PLE EXTRAORDINARI i URGENT

Us informem que avui, 1 d’agost, a les 19 h. tindrà lloc una nova sessió extraordinària del Ple Municipal de l’Ajuntament de Montferri, amb el següent ordre del dia:

  1. Ratificació de la urgència del Ple.
  2. Aprovació inicial de la modificació de crèdit del pressupost per generar crèdit extraordinari i suplement de crèdit 6/2019.