PLAÇA D’ARQUITECTE | Us informem que ha estat publicada al taulell d’anuncis d’aquest ajuntament la informació relativa al resultat definitiu de les proves selectives dels aspirants per seleccionar, amb caràcter interí, de la plaça d’arquitecte, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Montferri i creació d’una borsa de treball.

RESULTAT DEFINITIU