ONADA DE CALOR | Des d’avui i fins el pròxim diumenge es preveuen temperatures extremadament elevades a tota Catalunya. Per aquest motiu des de l’Ajuntament de Montferri us demanem que extremeu la prudència a les hores centrals del dia i que vigilem les persones grans i infants per tal de que no tinguin episodis de deshidratació. 

També us demanem que extremeu la precaució per tal d’evitar incendis forestals, doncs amb les elevades temperatures que es preveuen el risc d’incendis és molt elevat.

Us informem sobre la campanya de prevenció i sensibilizació davant dels riscos d’estiu i el risc d’incendis forestals i sobre consells per tal de prevenir o autoprotegir-se.

Us adjuntem alguns links que creiem podrien ser del vostre interès:

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/onada_de_calor/ 

http://www.gencat.cat/big/img/282/BIG_282473120062619_02.jpg

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/365842/crida-maxima-prudencia-col-laboracio-poblacio-diferents-mesures-restrictives-activitat-al-medi-natural-onada-calor-risc-incendi 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/cop-de-calor/