ARQUITECTE | Ja podeu consultar la llista dels admesos i exclosos en el procés de selecció per a la provisió interina, per concurs oposició, de la plaça d’arquitecte superior, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Montferri i creació de borsa de treball.

LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS