INFORMACIÓ D’INTERÈS | MONTFERRI FINALITZA L’ELABORACIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL DE CONSUMS ENERGÈTICS I D’EMISSIONS DE CO2 PEL PAESC

L’ajuntament de Montferri ha finalitzat la primera etapa d’elaboració d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), que serà l’eina que guiarà al municipi per assolir reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de com a mínim el 40% per l’any 2030 respecte de l’any 2005 i l’adopció d’un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Aquesta etapa ha consistit en realitzar un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH a nivell d’ajuntament i a nivell municipal. L’inventari ha permès detectat els sectors que tenen major impacte a nivell d’emissions, com són el transport i el domèstic, causants del 52% i del 25% de les emissions del 2005, respectivament. De la mateixa manera, ha permès conèixer el total d’emissions del GEH del 2005, que es comptabilitzen en 1.439 t CO2e i definir el pla d’acció mitigació que ha de permetre reduir-les fins a les 863 t CO2e com a mínim l’any 2030. D’altra banda, destacar que les emissions a nivell d’ajuntament (equipaments municipals, enllumenat públic i flota de vehicles) representaven únicament el 7% de les emissions del municipi l’any 2005.

El PAESC també anirà acompanyat per una estratègia d’adaptació on s’avaluaran els riscos i vulnerabilitats climàtiques del municipi davant del canvi climàtic i es definirà un pla d’acció amb una sèrie de mesures que permetran incrementar la resiliència del municipi davant dels riscos identificats. En funció de l’exposició, la sensibilitat i la capacitat d’adaptació de cada municipi, s’ha detectat que aquest presenta una major vulnerabilitat davant dels impactes del canvi climàtic vinculats als valors paisatgístics i la biodiversitat.