VOLUMINOSOS | Amb l’objectiu de millorar el servei de la recollida de residus voluminosos, que fins ara es prestava a través de la deixalleria mòbil, el proper 9 d’abril de 2018 es realitzarà la segona prova pilot de recollida d’aquests residus amb el sistema porta a porta. En funció dels resultats que s’obtinguin i de la satisfacció dels usuaris es valorarà la possibilitat d’establir la recollida porta a porta de residus voluminosos com el sistema de recollida habitual. Esperem la vostra col·laboració!