COMPTE PAGAMENT PERSONALITZAT | BASE Gestió d’Ingressos ha creat el Compte de Pagament Personalitzat, una eina que permetrà agrupar diferents tributs municipals en un compte comú i fraccionar el pagament en 9 mensualitats sense interessos. Més informació a www.base.cat o a qualsevol oficina de BASE Gestió d’Ingressos.