CONTENIDOR VOLUMINOSOS | Us informem que tal com està previst en el calendari 2017 s’ha instal·lat el contenidor dels voluminosos a Montferri, per tant si teniu coses per llençar afanyeu-vos! La seva ubicació és el descampat del Carrer dels Camps.