CONTENIDOR VOLUMINOSOS | Us informem que tal com està previst en el calendari 2017 demà s’instal·larà el contenidor dels voluminosos a la Urbanització l’Alzineta, on hi serà fins el proper dia 7 d’agost, per tant si teniu coses per llençar afanyeu-vos! La seva ubicació serà el descampat del Carrer Assutzena (al costat de la comunitat de veïns).